Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:
Krista Heikkilä Krista Heikkilä  0295 338 514
Ledande sakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09-753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur
Nyckelord: Finska språket och Finlands kultur, högre utbildning, lediga anställningar som utlandslektor, utlandsrektor
Mer information: Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Leena Kärnä Leena Kärnä  0295 338 507
Programsakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur
Nyckelord: Finska språket och Finlands kultur, högre utbildning, sommarkurser
Mer information: Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet, studiedagar, finansiellt stöd för finskundervisning
Jenni Mäkitalo Jenni Mäkitalo  0295 338 545
Projektkoordinator  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur
Nyckelord: Finska språket och Finlands kultur, högre utbildning, sommarkurser
Mer information: Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet, lärarens rese- och flyttkostnader, studiedagar, materiellt stöd för finskundervisning
Riitta Uotila Riitta Uotila  0295 338 525
Programsakkunnig  
förnamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur
Nyckelord: Finska språket och Finlands kultur, högre utbildning
Mer information:
Lataa PDF