Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:

telefonkatalog,cimo.fi

CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen har slåtts samman i början av år 2017 till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen. På grund av detta ändras en del av våra kontaktuppgifter. Våra webbtjänster är tillsvidare oförändrade. Personalens kontaktuppgifter finns pä http://www.oph.fi/persons

PERSONSÖKNINGmed namn men också bara med enhet. Den alfabetiska förteckningen innehåller bara namn och numren. ÄMNESORDSSÖKNING: Du kan söka kontaktinformation på CIMOs personal med ämnesord som beskirver deras uppgifter. Asterisker behövs inte. Sökmaskinen känner orddelar, men INTE deras böjningsformer. helhetsbild rekommenderar vi att du bekantar dig med ÄMNESORDSLISTAN

WEB-ADRESS: telefonkatalog.oph.fi

Telefonväxel inrikes: 0295 331 000

Telefonväxel utomlands: + 358 295 331 000
Fax: +358 9 753 1123
Besöksadress: Hagnäskajen 6
Postadress: PB 380, FI-00531 Helsingfors, Finland

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi
Nättjänster: Cimo.fi | Maailmalle.net | Study in Finland 

Copyright: Utbildningsstyrelsen, 2017.
Foto: Satu Haavisto

webmaster(at)cimo.fi

Suomeksi
In English