Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:
Tiina Pärnänen Tiina Pärnänen  0295 338 529
Programsakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Yrkesutbildning
Nyckelord: Erasmus+ yrkesutbildning, Leonardo da Vinci, yrkesutbildning
Mer information: Erasmus+ yrkesutbildning, programområde 2: Strategiska partnerskapsprojekt
Lataa PDF