Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:
Marjaana Kopperi Marjaana Kopperi  0295 338 553
Enhetschef  
fornamn.efternamn(at)cimo.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 343
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Praktik, fortsatta studier och finska språk
Nyckelord: CIMO Fellowships -stipendier, högre utbildning, stipendier (fortsatta studier/forskning/andra högskolestudier), stipendier för fortsatta studier och forskning, stipendier till specifika länder
Mer information:
Lataa PDF